محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌و‌گو با مجلۀ کوچه به مجموعه دستاوردها و عملکردهای سه سال گذشتۀ کمیسیون شهرسازی و معماری در دو بخش اقدامات به نتیجه رسیده و اقدامات به نتیجه نرسیده می‌پردازد و از مجاهدت‌ها و تلاش‌هایی که در حوزۀ شهرسازی...