شهر دوستدار کودک

فضای بازی: رکن بنیادین معماری و شهر مبتنی بر فطرت انسانی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Play space: the cornerstone of architecture and the city based on human nature | Ali Akbari One of the most efficient mechanisms to solve the problems of today’s cities is to redefine the concept of a child-friendly city based on the kind of worldview and ideology that makes human...

کمتر از یک دقیقه

منم بازی… من را به‌عنوان شهروند به رسمیت بشناس

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Let me play! recognize me as a citizen | interview with Shadnaz Azizi, Mehrnaz Ataran, Pantea Eslami and Pezhman Norouzi «منم بازی؟» سؤالی که در دوران کودکی از بچه‌های محله و دوستان‌مان که در حال بازی بودند زیاد پرسیدیم. همین‌قدر ساده، همین‌قدر جسورانه و شاید تؤام با کمی ترس....

01:33