شهروند

منم بازی… من را به‌عنوان شهروند به رسمیت بشناس

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Let me play! recognize me as a citizen | interview with Shadnaz Azizi, Mehrnaz Ataran, Pantea Eslami and Pezhman Norouzi «منم بازی؟» سؤالی که در دوران کودکی از بچه‌های محله و دوستان‌مان که در حال بازی بودند زیاد پرسیدیم. همین‌قدر ساده، همین‌قدر جسورانه و شاید تؤام با کمی ترس....

01:33

بازی‌های خوب برای شهروندان خوب

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Good Games for Good Citizens | Negin Najjar Azali Games provide unique opportunities to build creative and humanistic cities. Moreover, games’ attractiveness can challenge and gather citizens around urban problems to solve them. بازی‌ها فرصت منحصربه‌فردی را برای ایجاد شهرهای مبتکر و انسان‌محور ارائه می‌دهند. جذابیت درونی یک بازی...

کمتر از یک دقیقه

دیالکتیک بی‌پایان؛ شهر و شهروند در تعلق از بین‌ رفته

The endless dialectic; city and citizen and their lost belongings | Interview with Mir Seyed Ahmad Mohit Tabatabaei  The neighborhood is a place that the urban community becomes or transforms to the urban society. The public spaces of cities are bound to create a sense of belonging among citizens; in...

کمتر از یک دقیقه