شهرسازی

دال‌های تهی از معنا

Signifiers without meaning | Alireza Khadem Despite reiterated usage of terms such as engagement, empowerment, and the local community in rhetorics, still, there is no practical attention to these terms urban projects. This rupture between theory and practice caused such rhetorics in the urban planning knowledge to be like signifiers...

کمتر از یک دقیقه

بازیافت باقی‌‌مانده‌های غیررسمی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Recovery of casual remnants | Mohsen Khazdooz and Adib Iravani Concerning Iran’s current situation (political, economic, social, and environmental) and the whole world, what is our duty, as architects and urban designers, to renovate stagnant urban areas to cope with current requirements? In this regard, we present three best...

کمتر از یک دقیقه

جهنم زیبا؛ شمالی که باید از آن ترسید

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]اپیدمی ویلاسازی که از آن با عنوان خانۀ دوم نیز یاد می‌شود، شمال کشور، به‌ویژه شهرهای ساحل خزر را مدت‌هاست که درگیر خود کرده است. با پذیرش این حقیقت که وجود اقلیم‌هایی با آب‌وهوای نامناسب از نوع سرد و گرم برای زندگی، یکی از مشکلات طبیعی در کشور ماست؛...

فروش کوچه هفتم تا 3 دی 1400

کوچه هفتم- آیندۀ شهر با حضور: گیتی اعتماد، سهراب مشهودی، سید محمد بهشتی، محمدرضا حائری، ترانه یلدا ناصر فکوهی، اسکندر مختاری، حمیدرضا ناصرنصیر، محمدسعید ایزدی کیومرث ایراندوست، داود ندیم القلندیس، منا عرفانیان سلیم، مرجانه فرهنگی مهری آقاجانی رفاه، بابک جلیلی‌نیا، احسان رسولی، منصور کرم‌زاده شیرانی مریم میرزایی، حمید پورحسین روشن، امید...

01:11

شهرسازی در چنگال قوانین و در مقابل آن

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Urban planning in the grip of laws and against it | Sohrab Mashhoodi The decline of contemporary urban planning in Iran and ”selling the city to solve financial problems” result from a destructive culture of high-density housing sales and charging inferiors instead of superiors. In such management, urban planning...

کمتر از یک دقیقه