زیبایی

فهم فرمالیسم، مناقشه‌ای میان زیبایی و عملکرد

Understanding formalism; a challenge between beauty and function | Interview with Vahid Ghobadian Form as a fundamental element of the architecture field is a thought that represents itself in style. In other words, form is the symbol of thought. The form can be challenging with past and present or harmony...

کمتر از یک دقیقه

فروش کوچه پنجم، تا یکم تیر با 20 درصد تخفیف و ارسال رایگان

کوچه پنجم- فرمالیسم با مقالاتی از: ناصر فکوهی | در ستایش فرم. جهانشاه پاکزاد | طراحی شهری؛ برهم‌کنش فرم، عملکرد و معنا. وحید قبادیان | فهم فرمالیسم، مناقشه‌ای میان زیبایی و عملکرد. زهرا ترانه یلدا | فرم آری! ولی در کدام فضا؟ علی اکبری | دیالکتیک فرم-اندیشه و خلأ محتوا...

کمتر از یک دقیقه

آپارتمان در کلان‌شهر؛ در جدال میان زیبایی و عملکرد

Apartment in Metropolis: on struggle between beauty and function | Hessam Eshghi Sanati A modern apartment that was built just as an aesthetics object regardless of its true functions is nothing but a roman style house both of them are hollow of meaning and identity. Even the modern apartment, hereof,...

کمتر از یک دقیقه