به بهانۀ روز تهران همایش «تهران؛ یک تصویر، یک روایت» _ به روایت:  اسکندر مختاری طالقانی محمدسعید ایزدی  حسین ایمانی جاجرمی علیرضا عالم نژاد محمد طلوعی _ دبیر همایش: الهه موسوی سروش روغنیان _ کجا؟ شهرکتاب الف: تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، میدان الف، انتهای خیابان الف، نبش کوچۀ سوم، پلاک...