روزولت نرسیده به 25 شهریور: تهران در این نقطه جغرافیایی هم‌نشینی عناصر ناهمنشین و هم‌زمانی امور ناهم‌زمان در گذر زمان است. مهمانان این اپیزود: محمدمنصور فلامکی، اسکندر مختاری، آران جاویدانی  [audio mp3="https://koochemag.ir/wp-content/uploads/2024/02/KoochePodcast_SHILA_Roosevelt.mp3"][/audio] ……………………. صاحب امتیاز: نشریه کوچه باغ هنر و اندیشه  موسیقی: هزاردستان اثر مرتضی حنانه موسیقی فیلم مهمان مامان...