روزمرگی

گمشده در روزمرگی: فضایی برای «خودشکوفایی»

Lost in a routine life: an opportunity for “self-flourishing” | Mohammad Keramati امروزه در آپارتمان‌ها جای خالی فضایی حس می‌شود؛ فضایی برای نشستن؛ جایی که بتوان در کمال آرامش و راحتی کتابی خواند، به‌ دور از هیاهوی زندگی خلوت کرد و به اندیشیدن پرداخت یا فضایی برای تعامل و گفت‎وگو...

کمتر از 30 ثانیه

بالکن‌ها؛ فضایی برای احضار خاطره شهری

Balconies; a Space for Summoning Urban Memory | Mohammad Nazarpour «بودن» ما در خیابان چیزی شبیه همان مثل هایدگری «بودن» ماهی در آب است. ماهی مادامی‌که در آب «غوطه‌ور» است از وجود آب ناآگاه است؛ زمانی این خودآگاهی از «بودن» و «اقامت داشتن» ممکن می‌شود که ماهی بیرون از این...

کمتر از یک دقیقه