دگرگونی

دارایی‌های شهری مشهد؛ به‌سوی کالایی‌شدن یا رقابت‌پذیری شهری؟

Urban assets of Mashhad; a race for commoditization of urban life or simply an urban competitiveness? | Hooman Ghahremani Urban characteristics and public spaces of Mashhad's downtown are the product and subordinate to the will and the passion of authorities and billionaires. That passion obtrudes themselves on needs and demands...

کمتر از یک دقیقه