دوچرخه سواری شهری

پیشروی دوچرخه؛ رقص آزاد در خط آسفالت

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Advancement of bicycle; a free dance on the asphalt line | Mahnaz Divandari Clearly, the experience of riding a bicycle varies from individual to individual. As a result of mankind’s reckless exploitation of the environment, bicycles have regained significance in society today. بدون شک تجربۀ زیستۀ هر شخص در...

کمتر از یک دقیقه

دوچرخه؛ پیرامون بازنگری در شیوه‌های حرکت‌مان در شهر

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]دوچرخه فهم ما از خودمان، نسبت‌مان با جهان و رابطه‌مان با شهرهایمان را دگرگون می‌کند. به ظاهرش که می‌نگری، دو چرخ و چندتکه آلومینیوم و آهن و سیم و مفتول بیشتر نیست؛ اما جمع غیر جبری همۀ این‌ها زمانی که با نیروی توان بدن‌مند ما بر تکه زمینی به...

03:00