مراسم اعلام نتایج و اهدای جوایز برندگان سومین دروۀ مسابقۀ طراحی معماری «خانۀ دوست کجاست؟» و اعلام نتایج دومین فراخوان جستارنویسی «معماران چرا و چگونه تفکر ترسیمی داشته باشند؟» _ هیئت‌داوران مسابقه (به ترتیب حروف الفبا):  زهرا آرمند، رضا حبیب زاده، کامران حیرتی، علیرضا عینی فر، پرشیا قره گوزلو، حبیبه...