انجمن بین‌المللی World Architecture Community، به اختصار (WAC) که از سال 2006 به‌منظور مشارکت، گفتمان و رقابت در حوزه معماری شکل گرفته است، در تاریخ 7 می 2020 مصادف با 18 اردیبهشت 1399 در نوشتاری تحت عنوان مجله کوچه؛ مستندنگاری حیات‌فرهنگی امروز کلان‌شهرهای ایران به معرفی مجله کوچه پرداخت. این نوشتار...