تاریخ معماری

سخنرانی و اعلام نتایج سومین فراخوان جستارنویسی

همایش، سخنرانی و اعلام نتایج سومین دورۀ فراخوان جستارنویسی «معماران چرا و چگونه دربارۀ تاریخ معماری بنویسند؟» _ با سخنرانی:  محمد سعید ایزدی: دانش‌آموختۀ معماری از دانشگاه تهران و مرمت شهری از دانشگاه نیوکاسل انگلستان. _ هیئت‌داوران:  محمد سعید ایزدی مرتضی میرغلامی بهرام شاهدی کاوه بذرافکن نیما دیماری _ رتبۀ...

02:49

قانون و قانون‌گذاری؛ سیر اندیشه‌ورزی در معماری

Law and legislation; The journey of thinking in architecture | Mohammad Mansour Flamaki Weak legislation, the state’s historical experiences, blind imitation, lack of efficient schools of architecture and a collective demand to revolutionize the culture and architectural knowledge are some reasons of our lag in urbanization. Legislation cannot produce an...

کمتر از یک دقیقه