تاریخ معماری

فاوست، تراژدی گوته یا روشی برای تاریخ‌نگاری معماری؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Faust, Goethe’s tragedy or a method for architectural historiography? | Shima Sadeghzadeh Nazari By writing down the timeless quality of history and ordering the succession of ages, architects can give history another visual experience. It is after knowing the creator’s thoughts that the creature’s existence becomes meaningful. Just as...

کمتر از یک دقیقه

معماری؛ هدف متحرک تاریخ معماری

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Architecture; The moving target of architectural history Fatemeh Khodadadi Agh Ghal’e In order to properly understand the history of architecture, regardless of the political and geographical boundaries, we must study the buildings according to the architectural styles and search for the spirit of the place in them. With this...

رابطه معماری معاصر ایران با مطالعه، ثبت و انتشار تاریخ معماری معاصر

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]شقایق طاهرخانی: 1358. دانش‌آموختۀ کارشناسی معماری از دانشگاه سوره و کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه تهران. تاریخ معماری ایران درواقع اجتماعی است و گاهی عواقب جسمانی و فیزیکی دارد. علاوه بر این، فیزیکی بودن آن چیزی جز اجتماعی بودن نیست. ناگزیر می‌گوییم: «تاریخ معماری ایران دربارۀ برخورد با...

08:005

بازگشت به عقل نقاد: معرفت تاریخی به‌مثابه یادگیری، نه یادسپاری از گذشته

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]فربد افشار بکشلو: 1370. دانشجوی دکتری معماری در دانشگاه یو سی ال انگلستان (University College London)  ندیدن پیوند گذشته با حال و آینده از یک‌سو و نوع نگاه به غرب از سوی دیگر، سبب شده است تا یادسپاری از تاریخ جایگزین یادگیری از آن در معماری معاصر ایران شود....

07:38