بازی

ساخت‌زدایی یک مثلث مدرن: شهر، کار، بازی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dismantling a modern triangle: city, work, game | Naser Fakouhi If the Lefebvre revolution occurs, we can consider the game as overstep. Otherwise, almost all the world’s cities, except showcase cities, become devastating dystopia for a spatial and epochal torturing life. بازی را می‌توان نوعی «تخطی» فضایی-زمانی تلقی کرد...

کمتر از یک دقیقه

منم بازی… من را به‌عنوان شهروند به رسمیت بشناس

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Let me play! recognize me as a citizen | interview with Shadnaz Azizi, Mehrnaz Ataran, Pantea Eslami and Pezhman Norouzi «منم بازی؟» سؤالی که در دوران کودکی از بچه‌های محله و دوستان‌مان که در حال بازی بودند زیاد پرسیدیم. همین‌قدر ساده، همین‌قدر جسورانه و شاید تؤام با کمی ترس....

01:33