بازی های شهری

بازی‌های خوب برای شهروندان خوب

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Good Games for Good Citizens | Negin Najjar Azali Games provide unique opportunities to build creative and humanistic cities. Moreover, games’ attractiveness can challenge and gather citizens around urban problems to solve them. بازی‌ها فرصت منحصربه‌فردی را برای ایجاد شهرهای مبتکر و انسان‌محور ارائه می‌دهند. جذابیت درونی یک بازی...

کمتر از یک دقیقه

بازی‌های شهری؛ از هنرهای نمایشی تا «نقش‌آفرینی‌های زنده»

Urban Gaming’s; From Art Performances to Live Action Role Playing (LARP) | Atiyeh Asgari Urban gaming is a new phenomenon that occurs in public urban spaces. When games, the internet, and cellphones are pulled together, they can bring about substantial social potential. Thus the question is if there are any...

کمتر از یک دقیقه