اجتماع محلی، تعامل اجتماعی، مشارکت، توانمندسازی، زیرساخت اجتماعی، واژگان نام‌آشنایی که امروزه نبود هریک در متن شهر یا کلان‌شهرهای کشور به‌شدت احساس می‌شود. به‌عنوان معمار، شهرساز یا مدیر شهری، کجای این پازل را اشتباه چیده‌ایم که تا امروز نتوانستیم آن‌طور که باید، محله، پاتوق محلی یا تعلق خاطر به محیط...