ابرشهر

تهران، ابرشهری رو به افول در برابر تغییرات اقلیمی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tehran is a declining city facing climate change. What are the prerequisites of climate change adaptation for the city of Tehran? | Solmaz Hosseinioon Our world is transforming fast and faces devastating climate change consequences. What challenges does Tehran encounter as a part of this complex declining system? What...

کمتر از یک دقیقه

تهران دیگر کلان‌شهر نیست

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tehran is not a metropolis anymore | Mohammad masour Falamaki حق ما به‌عنوان شهروند در ایران چیست و آیا می‌توانیم دربارۀ آن سخن بگوییم؟ حتی حق مطلع‌شدن از بهسازی کوچه‌پس‌کوچه‌هایمان را پیش از انجام عملیات شهرداری نداریم. اگر شهری بخواهد غیردموکراتیک زندگی کند، دیگر کسی از آن نام نمی‌برد...

کمتر از یک دقیقه