آپارتمان کوچک اندازه

.

نظر داوران مسابقۀ «طراحی آپارتمان کار و زندگی کوچک‌اندازه در محلۀ اتابک تهران» پرشیا قره‌گوزلو: بالاترین تجربه‌ای که از حضور در داوری مسابقات آموخته‌ام، پذیرفتن تفاوت‌ها در تفکر و گفت‌وگو دربارۀ راه‌حل‌های متضاد است و بدون شک هیئت‌داوران هم به دنبال رسیدن به یک کلیت یکسان نیست. آثار دریافت‌شده در...

01:003

.

نظر داوران مسابقۀ «طراحی آپارتمان کار و زندگی کوچک‌اندازه در محلۀ اتابک تهران» آرش نصیری: در ابتدا تصور می‌کردم که محدودیت‌های متعددی که در برنامه و زمینۀ پروژه وجود‌ دارد، در نهایت باعث کاهش کیفیت آثار ارسالی شود، اما با دیدن آثار شرکت‌کنندگان نظرم تغییر کرد و در طول مسابقه...

01:27

.

نظر داوران مسابقۀ «طراحی آپارتمان کار و زندگی کوچک‌اندازه در محلۀ اتابک تهران» سهراب رفعت: در هر مسابقه‌ای معیارهای درست انتخاب می‌شوند و افراد حرفه‌ای بر اساس آن‌ها پروژه‌ها را بازبینی می‌کنند و به آن‌ها امتیاز می‌دهند و هر داور با توجه به رویکرد خود و معیارهای مشخص‌شده شروع به...

01:005

.

نظر داوران مسابقۀ «طراحی آپارتمان کار و زندگی کوچک‌اندازه در محلۀ اتابک تهران» محمد سعید ایزدی: به نظرم این مسابقه با تمام پیچیدگی‌ها و برنامۀ گسترده‌ای که داشت، یکی از موفق‌ترین رویدادهایی بود که در طول عمر حرفه‌ای خود در آن شرکت داشتم. صورت‌مسئلۀ پیچیده ولی بسیار بااهمیت مطرح‌شده در...

کمتر از یک دقیقه