کوچه پنجم: فرمالیسم

تناقض آشکار میان رویکرد جامعۀ آکادمیک ایران با جامعۀ حرفه‌ای در توجه صرف به ظاهر یک اثر و نگاه تک‌ساحتی به فرم در فرایند طراحی، نمودی است از جنبش فرمالیسم و کژفهمی معیارهای آن که تنها یک نتیجه دربر داشت: جدال؛ جدالی میان سه مؤلفه؛ فرم، عملکرد و معنا. دغدغۀ برتری یکی از دیگری موجب شد تا هر یک در هر دوره و متناسب با تفکر غالب زمانه از سوی صاحب‌نظران، حرفه‌مندان و هنرمندان، یا مستقل از هم، یا در کنار هم یا در مقابل هم قرار بگیرند. در این راستا، کوچۀ پنجم به دنبال معرفی معیارهای مطرح فراتر از مرزهای ایران رفته است تا مسئلۀ فرم را با نگاهی ژرف و موشکافانه از میان آثار و جریانات روز مرتبط با معماری واکاوی کند؛ به‌ویژه که ضرورت شناخت و بررسی هریک در موقعیت اینجا و اکنون به‌شدت احساس می‌شود.

 

سرمقاله

 • فرمالیسم انتقادی به‌مثابه یک تفکر انتقادی | مرتضی خیاط‌ پور نجیب

 

فلش بک

 • کی بزک کرد تو رو به این هیأت شنیع؟! | علی کاظمیان
 • فهم فرمالیسم، مناقشه‌ای میان زیبایی و عملکرد | گفت‌وگو با وحید قبادیان
 • در ستایش فرم | ناصر فکوهی

 

سیتی اسکن

 • هستی مستقل فرم شهر | علیرضا خادم
 • طراحی شهری؛ برهم‌کنش فرم، عملکرد و معنا | گفت‌وگو با جهانشاه پاکزاد
 • فرم فریاد است! | محمد نظرپور
 • مسئلۀ فرم در شهرسازی: بودن یا نبودن! | نینا خلیقی

 

روایت معماری

 • همه‌چیز فرم است | میلاد حسینی
 • فرم آری! ولی در کدام فضا؟ | ترانه یلدا
 • معماری؛ از آینه تا ابدیت… | نگین نجار ازلی
 • دیالکتیک فرم-اندیشه و خلأ محتوا در معماری امروز ایران | علی اکبری
 • فرم‌گرایی در معماری معاصر ایران | نیلوفر لطفعلیان
 • غریبه‌ای در مهم‌ترین چهارراه پایتخت | ملیکا موسوی‌نیا
 • هر گِردی گردو نیست! | امید نصیری
 • پیدایش فرم | راضیه فتحی
 • بهبود آموزش طراحی فرم‌محور | معصومه مازندرانی
 • جریان کانسپت، یک تمرین پیشگامانه یا دامی ‌مخرب | علی عسگری

 

این سیتی

 • جایزۀ معماری پریتزکر: 2021 | حسن روحانی، ملیکا عامری‌فر روحانی

 

چاپخانه | نیما حقوقی‌نیا، علی اصغرزاده، فائزه محبتی، سپیده علمی

 

روایت خلاق

 • خانه؛ اشتیاق ازدست‌رفته | شهرزاد علی‌پور
 • پدرخوانده من را پذیرفته است | وحید آریان، حسین بختیاری
 • باریکۀ تنهایی | میلاد اخگر
 • دوری در مشهد | سروش مظفر مقدم
 • در سوگ یک میدان | نگین نجار ازلی
 • تاریخ یک خشوع! | شایان بارانیان کثیر
 • ریسمانی از تعادل | علی عسگری

۷۵.۰۰۰ تومان

10 عدد در انبار