کلاس حمل و نقل: رایگان

کوچه پانزدهم: معمار جوان

سؤالات معماران جوان پس از خروج از دانشگاه بی‌ارتباط با فرهنگ رقابتی، ضعف سیستم آموزشی و نگاه تک‌ساحتی و سرمایه‌داری ما نسبت به معمار و معماری نیست. وقتی دانشجو در...

کمتر از 30 ثانیه

ثبت‌نام در مسابقه طراحی آپارتمان کار و زندگی کوچک‌اندازه در محله وصال شیرازی تهران

اجتماع محلی، تعامل اجتماعی، مشارکت، توانمندسازی، زیرساخت اجتماعی، واژگان نام‌آشنایی که امروزه نبود هریک در متن شهر یا کلان‌شهرهای کشور به‌شدت احساس می‌شود. به‌عنوان معمار، شهرساز یا مدیر شهری، کجای...

کمتر از 30 ثانیه

کوچه دهم: آپارتمان شماره 2

آپارتمان، محصول عصر مدرن و جزو جدایی‌ناپذیر زندگی شهرنشینانی است که کمتر پیش می‌آید برای زندگی در آن حق انتخاب داشته باشند. در میان خیل عظیم ساخت‌وسازها، در این تقلید...

کمتر از 30 ثانیه

کوچه نهم: توانمندسازی

اجتماع محلی، تعامل اجتماعی، مشارکت، توانمندسازی، زیرساخت اجتماعی، واژگان نام‌آشنایی که امروزه نبود هریک در متن شهر یا کلان‌شهرهای کشور به‌شدت احساس می‌شود. به‌عنوان معمار، شهرساز یا مدیر شهری، کجای...

کمتر از 30 ثانیه