کلاس حمل و نقل: رایگان

ثبت‌نام در مسابقه طراحی داخلی دفتر نشریه کوچه

معماران ستاره، معمارانی که نمی‌شود نام‌شان را حتی برای یک‌بار هم نشنیده باشیم. خط‌شان، رسم‌شان و هر قدمی که برداشته/برمی‌دارند به‌مثابۀ الگویی می‌شود برای پیروی؛ گاه فراتر از آن، خواسته...

کمتر از یک دقیقه

ثبت‌نام در مسابقه طراحی آپارتمان کار و زندگی کوچک‌اندازه در محله وصال شیرازی تهران

اجتماع محلی، تعامل اجتماعی، مشارکت، توانمندسازی، زیرساخت اجتماعی، واژگان نام‌آشنایی که امروزه نبود هریک در متن شهر یا کلان‌شهرهای کشور به‌شدت احساس می‌شود. به‌عنوان معمار، شهرساز یا مدیر شهری، کجای...

کمتر از 30 ثانیه

کوچه دهم: آپارتمان شماره 2

آپارتمان، محصول عصر مدرن و جزو جدایی‌ناپذیر زندگی شهرنشینانی است که کمتر پیش می‌آید برای زندگی در آن حق انتخاب داشته باشند. در میان خیل عظیم ساخت‌وسازها، در این تقلید...

کمتر از 30 ثانیه

کوچه نهم: توانمندسازی

اجتماع محلی، تعامل اجتماعی، مشارکت، توانمندسازی، زیرساخت اجتماعی، واژگان نام‌آشنایی که امروزه نبود هریک در متن شهر یا کلان‌شهرهای کشور به‌شدت احساس می‌شود. به‌عنوان معمار، شهرساز یا مدیر شهری، کجای...

کمتر از 30 ثانیه