تهران شهری خانواده ستیز

سهراب مشهودی
01:006850

Tehran is an anti-family city | Sohrab Mashhoodi

Tehran with its terrible traffic that reduces the time people are together in family gatherings, the high cost of housing which reduces the possibility of forming new families, and it forces many people to go to distant places (It reduces the duration of family interaction) and air pollution which causes the premature death of thousands of heads of households and causes families to scatter, it is not family-friendly city

تهران با ترافیک وحشتناک و ساعات زیادی که از وقت اجتماع خانواده می‌کاهد، گرانی مسکن که امکان تشکیل خانواده‌های جدید را کاهش می‌دهد و بسیاری را به نقاط دور می‌راند (باعث کاهش طول زمان تعامل خانواده می‌شود) و آلودگی هوا که مرگ زودرس هزاران سرپرست خانوار را موجب می‌شود و باعث پاشیدن خانواده‌ها می‌شود، شهر دوستدار خانواده نیست.


عکاس: مینا پوراحد

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=16962

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند