تهران برای خانواده یا خانواده برای تهران!

زهرا محدث اردبیلی
01:01210

Tehran for family or family for Tehran! | Zahra Mohadesardebili & Golnaz Zare Mehrjerdi

Tehran needs to provide conditions and infrastructure, as a family-friendly city. The family as a valuable institution should be considered and recognized along with other participating institutions in urban management. In order for Tehran to be a suitable city for the well-being, security and vitality of families, it is important and necessary to recognize and remove the obstacles that exist for families to live in the city.

تهران به‌عنوان شهر دوستدار خانواده باید شرایط و زیرساخت‌ها را فراهم کند. خانواده به‌عنوان یک نهاد ارزشمند باید در کنار سایر نهادهای مشارکت‌کننده در مدیریت شهری موردتوجه قرار بگیرد و به رسمیت شناخته شود. برای اینکه تهران شهری مناسب برای رفاه، امنیت و نشاط خانواده‌ها باشد، شناخت و رفع موانعی که برای زیست خانواده‌ها در شهر وجود دارد، امری مهم و ضروری است.


عکاس: کمزی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=17002

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند