سمینار معماری خانه دوست کجاست؟

05:00830

🔸️ ارائه، بررسی و ارزیابی ده اثر منتخب سومین دورۀ مسابقۀ «خانۀ دوست کجاست؟» | رشت

_

بررسی و ارزیابی

رضا حبیب زاده: دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی.

نیلوفر نیکسار: دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی؛ بنیان‌گذار و مدیر «استودیو دوازده».

زهرا آرمند: دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری، هم‌بنیان‌گذار دفتر معماری «معماران رویداد».

_

ارائه

 • محمد نوروش وجدان
 • علی قنادی
 • زهرا اکبری قوچانی، علی گاموری، شاهین ص برنجی، فرهان امیدوار توچاهی و ژینو شارقی
 • صنم احمدزاده و مینا خسرونژاد
 • مریم اسفندیاری و امیرحسین رفعتی
 • امیرمحمد خداپناهی، زهره بختیاری، علی پورحافظ و سیده پریا حسینی چشمه ماکانی
 • ندا دیزجی
 • مازیار خاکی، محسن فلاحی و فاطمه نیک زاد
 • محمدعرفان عسکری و شقایق باقرزاده
 • پریسا احمدیان، معظمه رازقی مهرجو و سحر دولتخواه

_

📍کجا؟
رشت، بلوار گلسار، خیابان 109، کتاب اردیبهشت

_
🗓 زمان 

جمعه 14 اردیبهشت 1403 |  ساعت 15 تا 21

_

حامیان:

 • آویژه
 • تارنگ
 • رست
 • سنگ سروش

جدول برنامه (کلیک کنید)

پیش‌پرده: معرفی مسابقه و برنامه 15 تا 15:20
پردۀ اول
پریسا احمدیان، معظمه رازقی مهرجو و سحر دولتخواه | خانه‌ای در شهر پرسه‌های بی‌نهایت 15:20 تا 15:35
مازیار خاکی، محسن فلاحی و فاطمه نیک زاد | نظرگاه 15:35 تا 15:50
ندا دیزجی | وارشخانه 15:50 تا 16:05
امیرمحمد خداپناهی، زهره بختیاری، علی پورحافظ و سیده پریا حسینی چشمه ماکانی | دیالوگ 16:05 تا 16:20
مریم اسفندیاری و امیرحسین رفعتی | خانۀ من، کوچۀ ما! 16:20 تا 16:35
سخنرانی داوران

رضا حبیب زاده

نیلوفر نیکسار

زهرا آرمند

16:35 تا 17:45
میان‌پرده: پذیرایی 17:45 تا 18:15
پردۀ دوم
صنم احمدزاده و مینا خسرونژاد | زیستن در مرز اکنون 18:15 تا 18:30
محمدعرفان عسکری و شقایق باقرزاده | سایه‌ سار 18:30 تا 18:45
زهرا اکبری قوچانی، علی گاموری، شاهین ص برنجی، فرهان امیدوار توچاهی و ژینو شارقی | هم‌تلار 18:45 تا 19:00
علی قنادی | خانۀ چتر 19:00 تا 19:15
محمد نوروش وجدان | خانۀ دوست، خانۀ پذیرش دیگری‌ است 19:15 تا 19:30
سخنرانی داوران

نیلوفر نیکسار

زهرا آرمند

رضا حبیب زاده

19:30 تا 20:30
پردۀ آخر: پرسش و پاسخ 20:30 تا 21:30
لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=16605