فرشته الهام و تبر راسکولنیکف

علی ابهری
کمتر از یک دقیقه610

Muses and Raskolnikov’s Ax | Ali Abhari

Architects insist that the essence of their designs is the result of inspiration, intuition, or a combination of these. Using terms such as “internalized skill” and “knowledge”, this inquiry attempts to provide an alternate interpretation of the subject matter.

معماران اصرار دارند که جوهر طرح‌هایشان را حاصل الهام و شهود و مفاهیمی این‌چنینی معرفی کنند. جستار حاضر می‌کوشد با کاربست عبارت‌هایی چون مهارت و دانش درونی‌شده تفسیر دیگری از موضوع ارائه کند.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=15047

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند