مسابقه طراحی داخلی دفتر نشریه کوچه

43:0013.8K0

رتبۀ اول

 • 4532. برندۀ رتبۀ اول | علی قلمبر و سارا ناصری
 • 4532. برندۀ رتبۀ اول | علی قلمبر و سارا ناصری

رتبۀ دوم

 • 4596. برندۀ رتبۀ دوم | عاطفه پرنده و فاطمه احمدیه
 • 4596. برندۀ رتبۀ دوم | عاطفه پرنده و فاطمه احمدیه

رتبۀ سوم

 • 4616. برندۀ رتبۀ سوم | ایلیا سالک
 • 4616. برندۀ رتبۀ سوم | ایلیا سالک

آثار منتخب شایستۀ تقدیر ویژۀ هیئت‌داوران

 • 4525. اثر شایستۀ تقدیر ویژه | امیرعلا فیروزی نیاکی و ندا بخشنده
 • 4525. اثر شایستۀ تقدیر ویژه | امیرعلا فیروزی نیاکی و ندا بخشنده
 • 4549. اثر شایستۀ تقدیر ویژه | سید حمید حسینی
 • 4549. اثر شایستۀ تقدیر ویژه | سید حمید حسینی

بیانیۀ هیئت‌داوران مسابقۀ طراحی داخلی دفتر نشریۀ کوچه

مسابقات همواره برای طراحان، نه‌تنها انگیزه‌بخش که موقعیتی برای اندیشه‌ورزی، یادگیری و روزآمدسازی بوده است و نقش آن در رشد حرفۀ معماری در ایران معاصر غیرقابل‌انکار است؛ اما مسابقۀ طراحی داخلی دفتر نشریۀ کوچه از دو منظر شایستۀ توجه و تقدیر است:

نخست آنکه اهالی کوچه اغلب معمارند و با وجود دل‌بستگی ذاتی به سازمان‌دهی و طراحی فضای کار خود، مسئولیت اجتماعی و اعتلای حرفه‌ای را به علاقۀ خویش ترجیح دادند و هیئت‌داوران قدردان این رویکرد ارزشمند مجلۀ کوچه است.

 دیگر اینکه شرایط پر چالش کنونی به‌شدت انگیزه را برای رقابت و نوآوری کاهش داده است؛ از این‌رو حضور جدی شرکت‌کنندگان با ارسال آثار خود در بیش از یک‌صد گروه در مسابقه، شایستۀ تقدیر است.

داوران در فرایند داوری آثار، 101 اثر از 109 اثر ارسال‌شده به دبیرخانۀ مسابقه را در دو مرحله بازبینی کردند. در مرحلۀ نخست، هریک از داوران در مدت 10 روز به‌صورت انفرادی یکایک آثار ارسالی را به‌دقت بررسی کرده و امتیاز خود را اعلام کردند. در مرحلۀ دوم، 10 اثر که بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده بودند در کنار یکدیگر ارزیابی و داوری شدند که برآیند آرا و نظرات داوران به شرح زیر است:

 • آثار ارائه‌شده دارای ایده‌ها و روش‌های برخورد متفاوتی در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و طراحی فضا بود و بسیاری از آثار حاوی نکات خلاقانه‌ای بود که نشان می‌داد شرکت‌کنندگان زمان و تلاش زیادی برای پیشبرد پروژه‌ها صرف کرده‌اند؛ باوجوداین طرح‌هایی که نتوانستند امتیاز لازم را برای ورود به مرحلۀ دوم داوری کسب کنند اغلب دارای نقطه‌ضعف در موارد زیر بودند:
 • فاقد ایدۀ خلاقانه و شخصیت طراحی ویژه.
 • سازمان‌دهی نامناسب فعالیت‌ها و ریزفضاها و از میان بردن ظرفیت فضای موجود.
 • دور شدن از هویت نشریه، رویدادها و فعالیت‌های قالب آن.
 • منطبق نبودن طرح با ابعاد و اندازه و محدودیت‌های فضای موجود.
 • گران بودن طرح بدون افزودن ارزش ویژه‌ای به فضا.
 • داشتن تزئینات و عناصر غیرضروری و به‌دوراز هویت نشریه.
 • سلیقۀ ضعیف یا التقاطی در انتخاب عناصر معمارانه و مبلمان و رنگ‌ها.
 • نپرداختن به طراحی اجرایی.
 • موفق نبودن در برداشت معمارانه و روزآمد از مفاهیمی چون کوچه، ساباط، رواق و…
 • گذاشتن بار طراحی تنها بر دوش مبلمان.
 • بی‌پاسخ گذاشتن بسیاری از عملکردهای موردنیاز نشریه.

درنهایت هیئت‌داوران با بررسی 10 اثر برگزیده که دارای امتیاز بیشتری بودند، نتیجۀ داوری خود را به شرح زیر اعلام می‌کند:

آثار شایستۀ تقدیر ویژه

طرح شمارۀ 4525 اثر امیرعلا فیروزی نیاکی و ندا بخشنده به دلیل ارائۀ پاسخی ساده و تحقق‌پذیر و متناسب با مقیاس فضا، توجه به انعطاف‌پذیری و ایجاد بستری پذیرا برای عملکردها و عناصر و مبلمان گوناگون و تسلط به طراحی عناصر و جزئیات و طرح 4549 اثر سید حمید حسینی به دلیل ارائۀ پاسخی جسورانه از طریق به حداکثر رساندن انعطاف‌پذیری فضا، نگاهی نو به مفهوم فضای کار و توجه به جزئیات اجرایی شایسته تقدیر ویژۀ شناخته شدند.

رتبۀ سوم

طرح 4616 اثر ایلیا سالک به دلیل ارائۀ یک طرح منسجم و بستری مهیا برای استقرار فضاها، کارکردها و عناصر متنوع، انعطاف‌پذیری مناسب برای انواع چیدمان، تأسیسات و تجهیزات با استفاده از یک پوستۀ ساده در سطوح افقی و عمودی شایستۀ رتبۀ سوم شناخته شد.

رتبۀ دوم

طرح 4596 اثر عاطفه پرنده و فاطمه احمدیه به دلیل ایجاد فضایی گیرا و تأثیرگذار در ذهن بازدیدکننده و بهره‌بردار از طریق حفظ خلوص فضا و افزودن نقاط تأکید با به‌کارگیری کارکردهای خلاقانه و طراحی هنرمندانه عناصر و مبلمان و به‌کارگیری هوشمندانه و دقیق از رنگ در نقاط تأکید و سازمان‌دهی کارآمد ریزفضاها شایستۀ رتبۀ دوم شناخته شد.

رتبۀ اول

طرح 4532 اثر علی قلمبر و سارا ناصری به دلیل برخورد هنرمندانه و همه‌سونگر به طراحی از برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و طراحی کل فضا تا یکایک ریزفضاها، مبلمان و علائم و نشانه‌ها، روایت و بیان قدرتمند و شیوۀ ارائۀ تأثیرگذار، تسلط به عناصر و جزئیات اجرایی شایستۀ رتبۀ اول شناخته شد.

هیئت‌داوران به نشریۀ کوچه پیشنهاد می‌کند پس از اعلام نتایج و انجام تشریفات مسابقه، نظرات و پیشنهادهای داوران و برگزارکننده به برگزیدگان رتبۀ اول و دوم انعکاس داده شود و فرصت توسعۀ طراحی در زمان مقتضی و مناسب به هر دو گروه داده شود و سپس خروجی‌های مرحلۀ توسعۀ طراحی هر دو گروه بر اساس معیارهای مشخص، مورد قضاوت قرار گرفته و طرح منتخب در دستور کار اجرا قرار گیرد.

 

با احترام و آرزوی پیشرفت

مهدی گرامی، روشنک طهرانی، رضا نجفیان، مسعود حاتمی،

حمیدرضا موسوی، علی ابهری (داور جانشین)

شناسه ورودی ارسال اثر

نام خانوادگی

4625

بیگلی
4624

عبایی خیاط

4623

بحری
4622

وحیدزاده

4621

زیده سرائی

4620

جعفریه

4619

کوشک جلالی

4618

مقیمی نیا

4617

مجدطاهری
4616

سالک

4615

صمدی

4614

باقری
4613

جعفری

4612

پورساسان

4611

ارجمندی
4610

حیدری

4609

توکلی نصب

4608

یوسف زاده

4607

محمدی

4606

عسگری سرشگ
4605

صمدی

4604

آرمند

4603

سید شاکری

4602

رضایی مهر

4601 (حذف به علت تخلف)

کابلی 

4600

رهبری

4599

قطبی

4598

چروی

4597

خلیلی

4596

پرنده
4595

حسینیان نوغانی مقدم

4594

عسگری
4593

خزلی

4592

مهربانی
4591

صادقی

4590 (حذف به علت تخلف)

رضازاده
4589 (حذف به علت تخلف)

محمدی

4588

کریمی
4587

بهارزاده

4586

نجفی نژاد
4585

شهیدی راد

4584

زینلی

4583

یاوری

4582

موسوی

4581

افشارمهاجر
4580

رضوی

4579

بهرو

4578 (حذف به علت تخلف)

حجتی مهماندوستی
4577 (حذف به علت تخلف)

موحدیان

4576

خورسندی

4575

کمالی اردکانی

4574

جاویدی

4573 (حذف به علت تخلف)

حسین زاده

4572

دولتی
4571

چیوایی

4570

غفاری

4569

مکبر

4568

دوربین

4567

کبیری

4566

ضیایی
4565

اخوت

4564

ترکش

4563

شکوهی

4562

عرفانیان احمدپور

4561

فرخی

4560

ختار

4559

کیهان فر

4558

کاظمی نجف آبادی

4557

نیرومند
4556

دهقانی اشکذری

4555 (خذف به علت تخلف)

صادقی

4554

محمدی ثابت

4553

محمدی

4552

فکوریان

4551

هاشمی

4550

نیک رو

4549

حسینی

4548

عشاقی منش

4547 (حذف به علت تخلف)

کدیور علمداری

4546

پورصالحی

4545

پرتوی
4544

افراسیابی

4543

زرعی

4542

حیدری

4541

کلانتری

4540

حمیدی

4539

عرفانی علی اکبری

4538

قائلی

4537

تکلو

4536

سلطانی پور

4535

بیطرف

4534

نوروش وجدان

4533

انوشا

4532

قلمبر

4531

امیرصدقی
4530

ترابی

4529

صادقی

4528

ارباب نصیری
4527

سریری

4526

جلالپور
4525

فیروزی نیاکی

4524

صادقیان اصفهانی

4523

کریمی

4522

سلطانی

4521

سراج

4520

اسفندیاری

4519

دیزجانی
4518

طهمورث

4517

برزگران

موضوع مسابقه: طراحی داخلی دفتر نشریۀ کوچه

ارکان مسابقه

 • برگزارکننده و مجری مسابقه: نشریه کوچه باغ هنر و اندیشه
 • مدیر مسابقه: مرتضی خیاط پور نجیب

ارکان اجرایی

 • فریال محجوب
 • نازنین حمصی
 • مهدی غفاری

نوع مسابقه

 • از نظر محتوایی: طراحی تفصیلی
 • از لحاظ نوع و دامنۀ شرکت‌کنندگان: مسابقۀ آزاد ملی
 • از نظر مراحل و نحوۀ داوری: یک مرحله‌ای

طراح پوستر: ندا دیزجی

اهداف

طرح محیط کار هر مرکزی باید بازتابی از هویت، رسالت و تولیدات یا خدماتی باشد که آن مرکز فراهم می‌کند. علاوه ‌بر این، طرح دفاتر و فضاهای کار باید فعالیت‌های مختلف کسب‌وکاری که قرار است پذیرایش باشد را به‌دقت شناسایی کند و تمهیداتی پاسخ‌گو به هرچه بهینه انجام شدن این فعالیت‌ها ارائه کند.

همۀ کسب‌وکارها آن‌قدر خوش‌اقبال نیستند که بناها از ابتدا «برای آن‌ها» معماری شده باشد. امروز کم‌وبیش همۀ کسب‌وکارهای بخش خصوصی باید خودشان را در مکان‌هایی تعریف کنند که به‌احتمال‌زیاد برای فعالیت‌های مربوط به آن‌ها طراحی نشده است. بازسازی و طراحی داخلی دانش و مهارتی است که این موضوع را ممکن می‌کند. مؤسسۀ کوچه با هدف ایجاد بستری برای تمرین این دانش و مهارت و درعین‌حال برای دستیابی به بهترین طرح ممکن، تصمیم گرفت که معماری داخلی دفتر جدید خود را به مسابقه بگذارد.

تفاوت مهم این مسابقه با مسابقه‌های قبلی مؤسسۀ کوچه -به‌غیراز موضوع و مقیاس و اهداف- در این است که در این یکی قرار است واقعاً ساخته شود. ازاین‌رو علاوه بر معیارهای شناخته‌شدۀ کوچه در برگزاری مسابقات، این بار ملاحظات اجرایی نیز به معیارها افزوده ‌شده است.

برنامۀ کالبدی و شرح فضاهای پیشنهادی

(برنامۀ کالبدی طرح به تعمد وارد حوزه‌های کمی نمی‌شود. فضاها ممکن است چندمنظوره و چندرگه در نظر گرفته شوند، ازاین‌رو، برنامه الزامات کمی را جزئی از راه‌حل‌های فضایی در نظر گرفته است).

 • پیشخوان پذیرش و انتظار: فضایی برای خوشامدگویی و توضیح به مراجعه‌کنندگان و شاید انتظار برای ورود به سایر فضاهای دفتر.
 • فضای ارائه و گفت‌وگو: محیطی جهت بحث و گفت‌وگوی گردانندگان و شورای سیاست‌گذاری و تحریریۀ مجله، ملاقات با مهمانان به مجله و ارائۀ اسناد مختلف به‌ صورت جمعی.
 • فضای جلسات: محیطی برای جلسات جدی‌تر و متمرکزتر.
 • فضای انعطاف‌پذیر کار کارشناسی: محیط کار کارشناسی مجله اعم از طراحی گرافیک، صفحه‌آرایی و کتاب‌سازی، امور اداری و… که هم‌زمان انعطاف لازم جهت امور عمومی کارشناسان مانند صرف غذا و استراحت را داراست.
 • فضای کار سردبیر: فضایی خصوصی‌تر جهت کار سردبیر و پذیرایی و رسیدگی به امور مراجعه‌کنندگان و استراحت در زمان فشار کاری ممتد و طولانی‌مدت.
 • کتابخانه: در دفتر مجله همیشه کتاب هست؛ ناشران مختلف آخرین آثار خود را به مجله هدیه می‌دهند. توجه به کتاب‌ و معرفی آن همیشه از مهم‌ترین سیاست‌های کوچه بوده است. برای «حضور کتاب» در دفتر مجله باید تمهیدی در نظر گرفت.
 • انبار و آرشیو: فضایی برای گردآوری و نگهداری اشیای مختلف مانند شماره‌های آخر مجله و…
 • پیشخوان مجلات: امکانی برای ارائۀ شماره‌های مختلف مجله، پوسترهای هر شماره، پوسترهای مسابقات، رویدادها و…
 • لانژ فضای باز: استفاده از پتانسیل تراس متصل به واحد جهت استراحت، جلسات و گفت‌وگو که می‌تواند بدون سقف و با سقف سبک تمهید شود.
 • آبدارخانه: با ابعاد و امکانات مناسب جهت گردانندگان مجله و مهمانان.
 • سرویس بهداشتی و فضای استحمام

نکته: باوجود فضاها و فعالیت‌های اعلام‌شده در فهرست بالا، پیشنهاد فضاهایی خلاقانه و کارآمد معطوف به اهداف و فعالیت‌های مؤسسۀ کوچه می‌تواند برای طرح‌ها امتیازآور باشد.

مدیر مسابقه

مرتضی خیاط پور نجیب
دانش‌آموختۀ معماری و دکتری شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب)، مدیرمسئول نشریۀ کوچه باغ هنر و اندیشه

داوران

مسعود حاتمی
دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی؛ بنیان‌گذار و مدیر دفتر معماری دیدا
روشنک طهرانی
دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری داخلی و پژوهش هنر از دانشگاه آزاد؛ بنیان‌گذار و مدیر استودیو طراحی روشنک طهرانی
مهدی گرامی
دانش‌آموختۀ كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران؛ بنیان‌گذار و مدیر دفتر معماری کلیاس کویر
رضا نجفیان
دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ بنیان‌گذار و مدیر رِنا دیزاین
حمیدرضا موسوی
دانش‌آموختۀ دکتری معماری از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات؛ مدیر و هم‌بنیان‌گذار نشا، مدیر و هم‌بنیان‌گذار لابراتوآر نوآوری شهر آینده

داور جانشین

علی ابهری
دانش‌آموختۀ دکتری معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مدیر پژوهش و توسعۀ معماری مهندسین مشاور نشا نگین شهر آینده
 • رتبۀ اول: مبلغ 70 میلیون تومان، لوح تقدیر
 • رتبۀ دوم: مبلغ 50 میلیون تومان، لوح تقدیر
 • رتبۀ سوم: مبلغ 20 میلیون تومان، لوح تقدیر
 • دو اثر منتخب شایستۀ تقدیر: لوح تقدیر
 • آثار برندۀ مسابقه در شمارۀ اسفند 1402 نشریۀ کوچه منتشر خواهد شد.

موقعیت و مشخصات موضوع طراحی

آپارتمانی به مساحت تقریبی 90 مترمربع در طبقۀ دوم شمالی یک مجتمع آپارتمانی در محلۀ امانیه که پس از بازسازی به‌عنوان دفتر مؤسسۀ کوچه فعالیت می‌کند.

میزان مداخله در طرح بازسازی

 • جابه‌جایی کلیۀ تیغه‌های داخلی مجاز است.
 • محدودیت‌های سازه‌ای «اسکلت بتنی» باید در نظر گرفته شود.
 • عمر بنا کمتر از 20 سال است.
 • امکان جابه‌جایی آشپزخانه و سرویس بهداشتی وجود دارد، اما هرچه محدودتر شدن این جابه‌جایی‌ها می‌تواند برای طرح امتیاز محسوب شود.
 • تأمین سرمایش و گرمایش فقط از طریق اسپیلت (بین 3 تا 4 دستگاه) در نظر گرفته شود. جانمایی مناسب برای کندانسورهای کولرهای گازی موجود برای طرح امتیاز محسوب می‌شود و انتقال آن‌ها به هر نقطه از فضای آپارتمان با در نظر گرفتن موارد فنی امکان‌پذیر است.
 • استفاده از تراس واحد در بخش شمالی برای هر فعالیتی آزاد است، با این شرط که طرح پیشنهادی با نمای بنا ناهماهنگ نباشد و اختلال بصری ایجاد نکند.

شرایط و ضوابط شرکت در مسابقه:

 • استفاده از شیت فرمت و قالب چیدمان آثار الزامی است. برای دانلود فایل زیپ شیت مسابقه و اطلاعات کلیک کنید.
 • برای دانلود فایل تکسچرهای راک سرامیک کلیک کنید.
 • این مسابقه بر اساس قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است؛ برگزارکننده و ارکان مسابقه و پدیدآورندگان ملزم به رعایت این قانون هستند.
 • این مسابقه در هر شرایط دارای برنده برای سه رتبۀ اول خواهد بود؛ همچنین دو نفر رتبۀ مشترک نخواهد داشت.
 • آثار نباید پیش از اعلام رسمی مسابقه در هیچ رسانه‌ای اعم از دیجیتالی و کاغذی منتشر شده باشد و همچنین نباید در هیچ مسابقه یا جایزه‌ای شرکت کرده باشد.
 • پوستر ارسال‌شده باید فاقد نام و نام خانوادگی طراح باشد و در صورت درج نام طراح روی طرح، موردبررسی قرار نخواهد گرفت.
 • تمام عناصر بصری باید به‌صورت اختصاصی برای این مسابقه طراحی شده باشد؛ همچنین پیش از اعلام رسمی مسابقه در هیچ رسانه‌ای اعم از دیجیتالی و کاغذی منتشر نشده باشد و در هیچ مسابقه یا جایزه‌ای شرکت نکرده باشد.
 • رعایت نکردن هریک از موارد مربوط به شرایط و ضوابط در هر زمان که مشخص شود، تخلف محسوب شده و اثر متخلف توسط دبیرخانه در هر مرحله و زمان از فرایند مسابقه، حتی پس از اعلام نتایج، حذف خواهد شد.
 • شرکت در این مسابقه با ثبت‌نام در مدت‌زمان تعیین‌شده امکان‌پذیر است.
 • هزینۀ ثبت‌نام برای هر گروه 150 هزار تومان است. این هزینه شامل ارسال یک نسخه از مجله (40 تومان)، هزینۀ ارسال (20 تومان)، بسته‌بندی (5 تومان) و ثبت‌نام در مسابقه (85 تومان) است.
 • شرکت در این مسابقه به‌صورت انفرادی و گروهی امکان‌پذیر است.
 • شرکت در این مسابقه علاوه بر اشخاص حقیقی (گروهی یا انفرادی) و برای شخصیت‌های حقوقی (مهندسین مشاور یا دفاتر یا شرکت‌های معماری) امکان‌پذیر است.
 • شرکت در مسابقه برای اتباع خارجی به‌صورت انفرادی، فقط با درج کد فراگیر اتباع خارجی مجاز است.
 • ضوابط این مسابقه مبتنی بر آیین‌نامۀ جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی تدوین شده است؛ برگزارکننده و ارکان مسابقه و پدیدآورندگان ملزم به رعایت این قانون هستند.
 • طراح با شرکت در این مسابقه حق هرگونه استفاده و انتشار چاپی و دیجیتالی و برگزاری نمایشگاه از اثر ارسالی را با حفظ حقوق معنوی خود برای مجلۀ کوچه ‌باغ هنر و اندیشه قائل می‌شود.
 • طرح‌هایی که از آثار دیگر هنرمندان (ایرانی یا خارجی) اقتباس شده باشد، موردبررسی قرار نخواهد گرفت و در هر مرحله که این مسئله مشخص شود، حتی پس از اعلام نتایج، از مسابقه حذف و نتایج مجدد اعلام خواهد شد.
 • محدودیتی در استفاده از هر تکنیک و ابزار دستی یا دیجیتال وجود ندارد.
 • هر شرکت‌کننده مجاز به ارسال یک اثر است؛ به‌عبارت‌دیگر هر شخص حقیقی مجاز به ارسال اثر در قالب یک گروه است.
 • نشریۀ کوچه باغ هنر و اندیشه اجرای کامل طرح برندۀ مسابقه را در اولویت اصلی خواهد گذاشت. درهرصورت کارفرما متعهد به اجرای یکی از سه طرح برندۀ مسابقه است.
 • سه طرح برندۀ مسابقه موظف به ارائۀ فایل لایه باز اسناد و مدارک ارائه‌شده به مسابقه هستند، ازجمله ترسیمات فنی، فایل سه بعدی، فایل دیاگرام، فایل پوستر و دیگر مدارک و مستندات. این موضوع به‌منظور توسعۀ طرح و ساخت آن حائز اهمیت است.
 • نشریۀ کوچه باغ هنر و اندیشه به‌منظور ایجاد امکان اجرای یکی از سه طرح برنده، در صورت نیاز، با نظارت طراح برنده، به تهیۀ مدارک توسعه‌یافته و تکمیلی اجرایی از اسناد طرح برنده مبادرت می‌ورزد.

مدارک مسابقه:

مدارک مورد درخواست روی دو پوستر مطابق با فرمت مسابقه در قطع 100*70 عمودی

شرکت‌کنندگان برای ارائۀ اثر خود باید دو پوستر 100*70 سانتی‌متر به‌صورت عمودی، هرکدام (هر شیت) با رزولوشن 150 dpi با فرمت (JPEG) حاوی اطلاعات ذیل با حداکثر سایز 10 مگابایت طبق فرمت دانلود‌شده، هنگام ثبت‌نام در سامانۀ مسابقه بارگذاری کنند:

پوستر اول: طراحی مفهومی و ایده‌پردازی

مدارک پیشنهادی:

 • پلان مبلمان‌شده با مقیاس 1:50
 • حداقل دو برش (ترجیحا یکی عرضی و یکی طولی) با مقیاس 1:50
 • دیاگرام برش ایزومتریک فضاها (ترجیحا کل واحد به‌صورت یکپارچه) به‌گونه‌ای که عملکردها و روابط را نشان دهد.
 • نمودارهای عملکردی و تشریحی و توضیحات نوشتاری موردنیاز.
 • حداقل شش پرسپکتیو داخلی و یک پرسپکتیو از فضای تراس که بازتاب‌دهندۀ راه‌حل‌های فضایی و معرف مصالح و مبلمان و اکسسوار و دکور و طرح نور باشد.

 

پوستر دوم: طراحی تفصیلی و جزئیات

مدارک پیشنهادی:

 • ارائۀ جزئیات مربوط به پوست داخلی (طراحی کف و سقف و جداره‌ها).
 • ارائۀ جزئیات مربوط به طرح نورپردازی.
 • ارائۀ جزئیات اجرایی خاص متناسب با طرح پیشنهادی و راه‌حل‌های تحقق‌پذیری پروژه با توجه به انواع محدودیت‌ها اعم از سازه و تأسیسات.
 • پیشنهاد مبلمان، اکسسوار و دکور لازم، همراه با ارائۀ ابعاد و اندازه‌های آن‌ها.
 • لی‌اوت کامل فضاهای تر (آشپزخانه و سرویس بهداشتی) با اندازه‌گذاری و مبلمان 1:25.
 • ارائۀ متریال بورد: ارائۀ نمونه‌های دیجیتال از متریال، مبلمان، لوازم/تجهیزات نصبی و تجهیزات پیشنهادی به همراه معرفی مختصری از آن‌ها.

برای دانلود فایل زیپ شیت مسابقه و مدارک مورد نیاز کلیک کنید.

برای دانلود فایل تکسچرهای راک سرامیک کلیک کنید.

نکات مهم:

فایل (JPG) شیت برای ارسال به مجله در قالب فایل زیپ (zip)، به اسم شرکت‌کننده (شامل نام و نام خانوادگی) ذخیره شده باشد.

نباید به‌هیچ‌عنوان روی شیت مسابقه مشخصات شرکت‌کننده نوشته شود.

معیار اصلی

 1. طراحی معماری کم‌هزینه: یکی از محدودکننده‌ترین عوامل این پروژه بودجه است. درنتیجه بودجۀ کم در این پروژه نیاز به ابداع و نوآوری بسیار بیشتری در مقایسه با دیگر معیارها دارد.

معیارهای متغیر (به ترتیب اولویت)

 1. انعطاف‌پذیری طرح، توجه به چندمنظورگی فضاها مطابق با برنامۀ اعلام‌شده و توجه به «آینده‌های محتمل» نشریه.
 2. توجه به هویت و پرسونای برند کوچه و ارائۀ طرح معطوف به رسالت، محتوا و گرافیک خاص نشریه.
 3. بهره‌گیری خلاقانه و زیبایی‌شناسانه از سه نوع محصول سرامیک پرسلان لعاب‌دار، گرانیت دبل شارژ و فول‌بادی از برند «راک سرامیک ایران».

فرایند داوری

مرحلۀ صفر: دبیرخانۀ مسابقه نسبت به حذف آثاری که دارای نقص در مدارک هستند، اقدام خواهد کرد.

استفاده نکردن از فرمت پوستر، تعداد پرسپکتیوهای مورد درخواست، حدف لوگو و عنوان تعریف‌شده در پایین پوستر از مواردی است که به حذف اثر توسط دبیرخانه منجر خواهد شد.

مرحلۀ اول: هرکدام از داوران از بین آثار ارسال‌شده، دَه اثر را برای حضور در مرحلۀ ‌نهایی با اولویت‌بندی به‌صورت امتیازدهی از 1 امتیاز «کمترین» و 10 امتیاز «بیشترین» انتخاب خواهند کرد. آثاری که حداقل 10 امتیاز را در مرحلۀ اول اخذ کرده باشند به‌عنوان آثار مرحلۀ ‌نهایی معرفی خواهند شد.

مرحلۀ دوم: جلسۀ داوری به روش اقناعی بین آثاری که در مرحلۀ اول توسط داوران حائز حداقل 10 امتیاز شده باشند، به‌صورت حضوری با هدف انتخاب برندگان برگزار خواهد شد. هر اثر که حائز 10 امتیاز شده باشد در جلسۀ داوری اقناعی حضور خواهد داشت.

در پایان جلسۀ حضوری به روش اقناعی، داوران به آثار مورد نظر خود برای کسب سه برندۀ رتبۀ اول امتیاز خواهند داد که مجموع امتیازات برندۀ سه رتبۀ اول را مشخص خواهد کرد. در پایان، رتبۀ اول و دوم و سوم مسابقه بر اساس بیشترین امتیاز اخذشده و دو اثر منتخب دیگر بخش اصلی مسابقه بدون رتبه‌بندی اعلام می‌شوند و موردتقدیر قرار خواهند گرفت.

 

ضوابط فرایند داوری: در صورت اخذ امتیاز مشترک برای انتخاب رتبۀ اول، امتیازدهی مجدد بین آثاری که داری امتیاز مشترک بودند برای تعیین رتبۀ اول انجام خواهد شد. درهرصورت این مسابقه رتبۀ مشترک نخواهد داشت.

زمان فراخوان نامحدود: 8 تیر 1402

پایان ثبت‌نام: 6 مرداد 1402 (مهلت ثبت‌نام تمدید نخواهد شد)

مهلت ارسال مدارک: 15 تا 20 مرداد تا ساعت 24 (مهلت ارسال طرح‌ها تمدید نخواهد شد). سامانۀ ارسال آثار از 15 مرداد فعال خواهد شد.

داوری مرحلۀ اول (غیرحضوری): 24 تا 31 مرداد

داوری نهایی: 9 شهریور 1402

اعلام نتایج مسابقه: 30 شهریور 1402


 • امکان ارسال مدارک از طریق سامانه از تاریخ پانزدهم لغایت بیستم مرداد 1402 وجود خواهد داشت.
 • پرسش‌های متقاضیان شرکت در مسابقه از تاریخ 8 تیر لغایت 20 مرداد از طریق ارسال پیام در اپلیکیشن واتس‌اپ به شماره تلفن 09335582350پاسخ داده خواهد شد. حداکثر مدت‌زمان پاسخ‌گویی به سؤالات 24 ساعت خواهد بود.
 • شرکت‌کنندگان پس از اعلام نتایج حداکثر تا پایان روز 30 مهر 1402 مهلت دارند تا شکایت و اعتراض خود را همراه با مستندات به ایمیل کوچه به آدرس koochemag@yahoo.com ارسال کنند. دبیرخانۀ مسابقه حداکثر 72 ساعت پس از ارسال شکایات به آن‌ها پاسخ مقتضی خواهد داد.

راک سرامیک ایران

«راک سرامیک ایران» با سه نوع محصول سرامیک پرسلان لعاب‌دار، گرانیت دَبِل شارژ و فول‌بادی، قابلیت تولید در سایزهای ۶۰ *۶۰، ۱۲۰*۶۰ و سازهای ۸۰*۸۰ و ۱۰۰*۱۰۰ (در آیندۀ نزدیک) را دارد. این سازمان با در نظر گرفتن شاخص کیفیت و زیبایی‌شناسی، متعهد است تا از بهترین محصولات و تخصص خود در راه رشد جامعه، بالا بردن کیفیت زندگی و شکوفایی روزافزون هنر معماری استفاده کند.

هولز کیچن

طراح و تولیدکنندۀ انواع سیستم‌های آشپزخانه و محصولات چوبی

حامیان مالی مسابقه هیچ‌گونه ارتباطی با برنامۀ مسابقه ندارند.
اسناد و مدارک آثار در اختیار حامیان مالی قرار نخواهد گرفت.
هدف اصلی حامیان مالی مسابقه مشارکت اجتماعی در این رویداد فرهنگی-هنری است.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=13129