من زهرا هستم!

محمد نظرپور
کمتر از یک دقیقه1150

I am Zahra | Mohammad Nazarpour

The right to cycle for women represents not only the right to choose a means of transportation, but also the right to freedom, independence, self-identity, and to be publicly visible.

حق دوچرخه سواری برای زنان تنها حق انتخاب وسیلۀ حمل‌ونقل نیست، بلکه حق آزادی، استقلال، بیان هویت خود و بودن در صحنۀ شهری است.


عکاس: محمد نظرپور

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11808

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند