مرزهای ذهنی؛ دیوارهای آجری عصر ما

تحریریه کوچه
01:0015710

Bricky walls in our era; mental boundaries | Nazanin Hemasi

The girls of the dim cities, behind the high barriers of the passages, must compete with the minor community units to participate in the urban areas. They must be mindful and courageous enough to strike all these peripheries and open the attachments of ambitions. It takes just a few daring girls to remove barriers and improve the atmosphere and people of the city.

دختران شهرهای تاریک، پشت دیوارهای بلند کوچه‌ها برای تجربۀ زیستن در قلب فضاهای شهری، در قدم اول باید با کوچک‌ترین واحد اجتماع بجنگند؛ اما برای عبور از تمام این مرزها و گشودن بال رؤیا باید آگاه باشند و جسور؛ جسارت دختران برای برداشتن دیوارهای بلند و بهبود فضای شهر و اهالی‌اش کافی است.


عکاس: علی محمدی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11903

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند