فراخوان ارسال جستار

کمتر از یک دقیقه8050

زن؛ پیرامون تجربۀ زیستۀ حضور زنان در فضاهای عمومی شهر

هدف اصلی مجله: نمایش تصاویری به‌هم‌پیوسته و جامع از اکنون و درک حال زنان، به‌ویژه نسل جوان زنان ایران در فضاهای عمومی شهری به‌منظور ارائۀ نسخۀ مطلوب شهر یا به‌عبارت‌دیگر، واکاوی تجربۀ زنان از تمامی لحظات زندگی و چالش‌های گاه شبیه و گاه متفاوت‌شان با تجربه‌های مردان به‌منظور سنجش و ارتقای عاملیت زنان، مشارکت بیشتر ایشان در زندگی فردی و اجتماعی و همچنین ارائۀ راه‌های توانمندسازی بیشتر آنان در فضاهای عمومی است.

تاریخ مهم: حداکثر مهلت ارسال مقالات تا ساعت 24 تاریخ 1401/10/02 است.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=8327