مسئله قدیمی تمرکزگرایی تهران

حسین ایمانی جاجرمی
01:0041370

The old concern of actualization of decentralization of Tehran; a glimpse on the discussion of the first seminar on social issues of Tehran 1962 | Hossein Imani Jajarmi

Development gaps, inequality, and lack of balance in different sectors and provinces of the state can be seen in a minimal way in Tehran. But, on the other hand, disorder, anomalies, and the lack of convenient comforts bitterly slam reality to the faces of Tehran’s citizens and the whole population of Iran.

شکاف در توسعه، افزایش نابرابری، نبود توازن و تعادل میان بخش‌ها و مناطق مختلف کشور که یکی از گونه‌های آن در تهران مشاهده می‌شود، نابسامانی و ناهنجاری‌ها و نبود امکانات رفاهی مناسب که آسایش شهروندان را تضمین کند، یک واقعیت تلخ، نه‌فقط برای تهران، بلکه برای کل ایران است.


منبع عکس: نشریۀ اخبار دانشگاه تهران

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=10990

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند