تهران، ابرشهری رو به افول در برابر تغییرات اقلیمی

تحریریه کوچه
کمتر از یک دقیقه161

Tehran is a declining city facing climate change. What are the prerequisites of climate change adaptation for the city of Tehran? | Solmaz Hosseinioon

Our world is transforming fast and faces devastating climate change consequences. What challenges does Tehran encounter as a part of this complex declining system? What activities are necessary to save the Capital?

دنیا به‌سرعت در حال دگرگونی است و جهان در معرض تهدید تغییرات اقلیمی. کلان‌شهر تهران به‌عنوان بخشی از این نظام پیچیدۀ رو به نابودی، با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟ مقابله با آثار این پدیده نیازمند چه نوع اقداماتی برای نجات پایتخت است؟


عکاس: بابک حقی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=11001

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.