آلودگی تهران و تخریب فعال زندگی ایرانی در چنبره ساختارهای کژکارکرد

احسان رنجبر
کمتر از یک دقیقه350

Pollution of Tehran and Active Destruction of Iranian Life in the Core of Dysfunctional Structures | Ehsan Ranjbar

در واقع وضعیت موجود گویای این است که برای مردان و زنان-هرچند اندک- در سیاست امروز ایران، زندگی ایرانی در اولویت نیست و صد افسوس که این مردان و زنان خود ایرانی‌اند و مفاهیم «هم‌وطن» و «همشهری» جایی در ذهن‌شان ندارد. «شرایط ویژۀ امروز ایران» از نظر تخریب فعال هر آنچه اصالت دارد در درازنای تاریخ ایران بی‌همتاست. از ساختارهای کژکارکرد دارای قدرت نه‌تنها کاری ساخته نیست، بلکه به‌صورت سیستماتیک به این وضعیت دامن می‌زنند. به نظر می‌آید که وضعیت اکنون گردنه‌ای بسیار سخت در حفظ زیست ایرانی است.


عکاس: حسین عادل‌خوانی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=10989

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند