رویداد فرهنگی- هنری کوچه در اصفهان

01:233840

رویداد فرهنگی- هنری کوچه در اصفهان

توانمندسازی؛ به چند روایت

سخنران:
مازیار اخوت:
توانمندسازی شهری در حاشیه (با نگاهی به تجربه‌ها)

محمد عرب:
بازتعریفی از محله، متکی بر یک تجربۀ زیسته

آرش حاج رسولی‌ها:
تجربهٔ شکست «در پروژه‌های توانمندسازی با مقیاس شهری»
چگونه زیر عنوان هدف و مأموریت توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی در جوامع محلی، آن‌ها ناتوان‌تر می‌شوند؟

مدیربرنامه:
مرتضی خیاط پور نجیب

برنامه‌ریزی رویداد:
ادیب ایروانی و علیرضا خزدوز

📅 اصفهان | پنجشنبه، بیست و سوم تیرماه 1401

حامی رویداد: هولزکیچ

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=9554