سوژه جایگزین؛ آلترناتیوی در مقابل زیستگاه‌‌های آینده

حسن سلطان پور
کمتر از یک دقیقه2450

The alternative subject; an alternative for future habitats | Hassan Soltanpour and Fahimeh Sadeghi

Concerning the rapid changes in societies, we need to scrutinize the alternative subjects before encountering any new situation or formation of a historical era. These inquiries are for proposing proper motions, and in this article, we try to objectify habitats and redefine current situations and propose alternatives.

با افزایش سرعت تغییرات جوامع، گاهی نیاز است تا قبل از رویارویی با وضعیت جدید یا هم‌زمان با شکل‌گیری دورۀ تاریخی مشخصی، سوژه‌‌های محتملِ جایگزینی را برای آینده تحلیل و بررسی کرد و در صورت نیاز آن‌ها را برای شرایط پیشِ رو پیشنهاد داد تا بر اساس آن، ابژه‌ها و در این جستار، زیستگاه‌های مورد نیاز سوژه‌های پیشنهادی را در وضعیت جدید بازتعریف کرد.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=9405

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند