فراخوان ارسال جستار

کمتر از یک دقیقه4330

پروندهٔ شهربازی: پیرامون تفریح و بازی در شهر

هدف اصلی مجله در این پرونده: بررسی امکان بازی و تفریح در زیرساخت‌های شهرهای امروز ایران. اینکه چگونه محیط‌‌های معماری و شهری‌مان می‌توانند به‌عنوان عاملی تسهیلگر در ایجاد حس بهتر زندگی، سرگرمی و فراغ بال جستن از پیچیدگی‌های زندگی مدرن شناخته شوند و تأثیر بازی، سرگرمی و اوقات فراغت در مبادلات و معاملات شهری و معمارانۀ ما در چیست.

تاریخ مهم: حداکثر مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1401/03/20 است.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=8327