نون قانون، گاف دستگاه

وحید آریان
کمتر از یک دقیقه6590

W of law, the systems goof; The story of a deal cancellation in agency | Vahid Aryan, Hossein Bakhtiari

The cost of urban civil projects provided from the budget and general taxes causes an increase in the price of the lands in which the plans take place. According to the rule, logic, and social justice, the profited owners of the lands must pay the added value tax.

هزینۀ اجرای بسیاری از پروژه‌های شهری که از محل بودجه و مالیات عمومی تأمین می‌شود، موجب افزایش قیمت اراضی واقع‌شده در مسیر این طرح‌ها می‌شود. بنا به قاعده، منطق و عدالت اجتماعی، صاحبان منتفع‌شدۀ این املاک می‌بایست مالیاتی به نسبت ارزش‌افزودۀ ایجادشده بر املاک‌شان پرداخت نمایند.


تصویرسازی: وحید آریان

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=6610

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند