نظام حقوقی شهر تهران

ساناز تبری
01:0086970

Tehran legal system; an encounter with vulnerable groups and domination of closed rentier networks | Sanaz Tabari

In studying the behavior of actors in the legal framework of Tehran, there is a critical concern: the laws must bind ordinary people and advocacy groups. In the city management system of Tehran, hegemonic groups dominate and rule their economic rents. One can trace their range of influence in different fields of urban life, such as legislation, sources, power, information, and urban projects.

در بررسی نظام ‌حقوقی شهر تهران، توجه به یک پرسش حائز اهمیت است؛ از اِعمال قوانین بر شهروندان سخن می‌گوییم یا بر شبکه‌های صاحب ‌نفوذ شهری؟ در سیستم مدیریت شهری تهران، هژمونی گروه‌هایی سیطره دارد که شبکه‌ای از رانت‌های متقاطع را به ‌خود اختصاص داده و قلمروی انحصارطلبی این گروه‌ها در حوزه‌های قانون‌گذاری، منابع، قدرت، اطلاعات و پروژه‌های شهری است.


عکاس: محمدرضا شمس

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=6717

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند