شهرسازی در چنگال قوانین و در مقابل آن

سهراب مشهودی
کمتر از یک دقیقه957

Urban planning in the grip of laws and against it | Sohrab Mashhoodi

The decline of contemporary urban planning in Iran and ”selling the city to solve financial problems” result from a destructive culture of high-density housing sales and charging inferiors instead of superiors. In such management, urban planning is neglected in the constitution, and there is no room for urbanization procedures.

نتیجۀ فرهنگ مخرب فروش تراکم و در واقع، شهرسازی‌فروشی و عادت به محکوم کردن عامل به‌جای آمر، مرگ شهرسازی معاصر ایران و حاکمیت «فروش شهر برای ادارۀ آن» بود؛ حاکمیتی که در آن نه‌تنها جایی برای طرح‌های شهری در قانون اساسی وجود ندارد، بلکه در زیربندهای قانونی هم اثری از شهرسازی نمی‌توان یافت.


عکاس: فریال محجوب

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=6603

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.