جستاری بر کتاب معماری معاصر در ایران (از سال 1304 تاکنون)

مرتضی نیک فطرت
کمتر از یک دقیقه6590

Research on the book of contemporary architecture in Iran from 1304 until now | Morteza Nik Fetrat

انتشار کتاب‌های تاریخ و تئوری معماری بخشی از تلاش برای ایجاد معرفت‌شناسی جهانی برای معماری است و کتاب «معماری معاصر در ایران از سال 1304 تاکنون» با وجود پیوستگی مطالب به‌واسطۀ مهارت نویسنده، متن سلیس و زبان شیوا و به‌ دور از هرگونه پیچیده‌گویی، درک تاریخ معماری معاصر ایران را برای خواننده امکان‌پذیر می‌کند.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=6650

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند