در ستایش فرم

ناصر فکوهی
کمتر از یک دقیقه1.3K0

In praise of form; an anthropological critique of the creating space/time functionalism | Naser Fakouhi

Indifference of architecture to the function versus form is the result of the process of evolution in modern architecture epitomized in numerous slogans. The process of creation has been marginalized and extinguished to self-indulgence and individual creativity; increasingly, social welfare was neglected. The slogan of form is doomed to failure, the only conceivable fate for the form in a century of modern architecture.

بی‌تفاوتی معماری نسبت به کارکرد در برابر فرم، نتیجه‌ای است از روند تحول معماری مدرن در قالب شعارهای متعدد که در آن، فرایند ساخت در سیطرۀ خودکامگی‌ها و خلاقیت‌های فردگرایانه اسیر شد و بیش‌ازپیش رفاه اجتماعی نادیده گرفته شد. شعار فرم تابع شکست است، تنها سرنوشتی است که می‌توان برای فرم در یک قرن معماری مدرن متصور شد.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=5930

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند