بهبود آموزش طراحی فرم‌محور

معصومه مازندرانی
کمتر از یک دقیقه7850

Improvement of form-oriented education in universities through the Winch’s philosophy of learning | Masoumeh Mazandarani

The process of drawing lessons in the architecture field in the colleges begins with the elements of form and the other effective factors find less attention. By employment of the principles of the Winch’s philosophy of learning and concentration on psychological approaches of learning we can improve education of drawing in architecture.

فرایند شکل‌گیری دروس طراحی معماری در دانشکده‌ها اغلب با ترکیب فرم شروع می‌شود و سایر شاخصه‌های مؤثر بر طرح کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. با به‌کارگیری اصول فلسفۀ یادگیری وینچ و با تمرکز بر رویکردهای روان‌شناسی پیرامون یادگیری، می‌توان مسیر آموزش طراحی معماری را بهبود بخشید.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=5987

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند