فرهاد احمدی، فهم دقیق زمان و زمینه

علی اکبری
کمتر از یک دقیقه1.3K0

Farhad Ahmadi, Accurate understanding of time and context | Ali Akbari

Farhad Ahmadi is one of the leading architects in Iran, both in the theoretical field and in his works, who tried to provide solid theoretical support for his designs and organize and manage the design line accordingly. Although he was a pioneer in the development of the concept of “sustainable architecture” in Iran, it seems that his architecture can be considered contextual.

فرهاد احمدی هم در حوزۀ‌ نظری و هم در آثار ساخته‌شده‌اش از معماران برجستۀ ایران محسوب می‌شود که می‌کوشید پشتوانه‌های نظری استواری برای طرح‌هایش تدوین نماید و براساس آن خط طراحی را سازمان‌دهی و مدیریت کند. هرچند او پیش‌قراول بسط مفهوم «معماری پایدار» در ایران بود، اما به‌نظر می‌آید می‌توان معماری او را زمینه‌گرا دانست.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=5007

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند