مرد تنهای شهر؛ معمار و فردیت اغراق‌شده

محمد رضایی
کمتر از یک دقیقه1.2K0

The Lonely Man of City; Architect and Exaggerated Individuality | Mohammad Rezaei

Tradition used to define architects and architecture in a relatively predefined frame, but in modern pluralistic world, architects are driven to materialize their individuality as architectural form. This individual taste might result in a field of tension between society and the architect.

نظام سنت، معمار و معماری را در چهارچوب کمابیش از پیش‌تعیین‌شده‌ای تعریف می‌کرد؛ اما در جهان متکثر مدرن، معماران ترغیب می‌شوند تا فردیت خود را در قالب معماری مجسم کنند. این ذائقۀ فردی ممکن است به تنش بین معمار و جامعه منجر شود.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=4910

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند