روسپی بزرگوار در ویرانشهر رؤیایی

ناصر فکوهی
کمتر از یک دقیقه2.7K0

The respectful prostitute in a romantic dystopia | Nasser Fakouhi

The architecture in the underdeveloped regions is adumbrated into a collection of absences and nowheres; resulting in a dystopia; while architect and architecture are striking magics to perfect the soul. Without critical thinking, in Iran decline is the fate of them.

معماری در پهنه‌های توسعه‌نایافته، به مجموعه‌ای از نبودها و نامکان‌هایی خلاصه می‌شود که ویران‌شهر را به ارمغان می‌آورد؛ درحالی‌که معمار و معماری، معجزه‌هایی هستند که در شرق و غرب چشم را خیره و اندیشه را از زمین تفکیک می‌کنند. اگر نقد اندیشه‌ها وجود نداشته باشد، هیچ، تنها سرنوشتی است که در ایران می‌توان برای‌شان متصور شد.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=4873

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند