در احوالات معماران روشنفکر سینمای تهمینه میلانی

هیلدا حسنی
کمتر از یک دقیقه1.6K

On the conditions of intellectual architects of cinema of Tahmineh Milani | Hilda Hassani

Cinema and architecture both create contents and realities that focus on specific audiences. In Tahmineh Milani’s stories, characters face sexism and have to confront with those situations. That theme is traceable in her movies such as “Two Women”, “Cease Fire” and “One of Us”.

سینما و معماری، هر دو خالق محتوا و عینیت‌هایی هستند که کانون هدف‌شان طیف خاصی از مخاطبان است. آدم‌ها در داستان‌های تهمینه میلانی تصویر شده‌اند تا با دیدگاه نابرابر میان جامعۀ زنان و مردان مقابله کنند و این نگرشی است که در اکثر فیلم‌های او چون «دو زن»، «آتش‌بس» و «یکی از ما دو نفر» دنبال می‌شود.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=4985

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.