آورده‌های معماری رامبد ایلخانی و نشید نبیان

علی منصوری
کمتر از یک دقیقه1.6K

Anatomy of Celebrityness, Architectural Contributions of Rambod Eilkhani and Nashid Nabian | Ali Mansouri

Constructing a project and making a tangible product is a rational goal; But a project can follow an intellectual (and somewhat crazy) dream at the same time: Extending the discipline›s vocabulary. The ability to keep the balance between this rationality and insanity brings fame with it.

به اجرا رساندن پروژه‌ها و ایجاد محصول محسوس هدفی عاقلانه است؛ اما پروژه همزمان می‌تواند آرزوی نظری (تا حدی جنون‌آمیز) را دنبال کند: گسترش دایرۀ لغات رشتۀ معماری که توانایی ایجاد توازن بین جنون و عقلانیت با شهرت را نیز به همراه می‌آورد.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=4938

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.