سام، تجربه عریان شهر

رضا ظهرابی
کمتر از یک دقیقه1.8K0

Sam, Under the skin of city | Reza Zohrabi 

Architecture, in a sense, reflects and defines the relationship between violence, city and everyday life. It’s evident that our today’s architectural attitude toward façade is to suppose it as an external skin or a shell to hide decaying of the structure of our society and the city. There is only one way to figure out how to escape this awkward situation: criticizing our attitudes and reflect upon our values in respect to the city and its connection to our experience of everyday life.

معماری در مقامی رابطۀ میان قدرت، شهر و زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند. به نظر می‌رسد که نگرش معماری امروز ما به نما، به پوسته‌ای برای پنهان کردن ساختار رو به اضمحلال جامعه و شهر بدل شده است. راه گریز از این وضعیت، نقد معماری در بستر شهر و پیوست آن با تجربۀ زندگی روزمره است.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=3448

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند