زیلو؛ الگوی رفتاری مردم ایران در فضای عمومی

امین رضاپور
کمتر از یک دقیقه1.8K0

The Zilou; the behavioral pattern of Iranian people in the public spaces | Amin Rezapour 

For all you know you should think again about a Zilou if you’ve thought that the Zilou is just a long picnic rug to sit on and stay stain-free! The Zilou provides the opportunity to us to set clear-cut boundaries of our own personal territory in the public spaces. In fact, the Iranian citizen must initially establish a protected territory for themselves and then participate in the public spaces, even if by a Zilou!

باید از این دلیل گذر کنیم که زیلو فقط برای آن است تا در جایی که می‌نشینیم، لباس‌هایمان کثیف نشود. زیلو برای ما فرصتی فراهم می‌کند تا در یک فضای عمومی، بتوانیم قلمرو و حریم خود را مشخص کنیم. شهروند ایرانی باید ابتدا قلمروی امنی برای خود بسازد و سپس وارد فضا شود، حتی با یک زیلو.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=3381

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند