اندر حکایت شهروندان غیرانسانی

نینا خلیقی
کمتر از یک دقیقه1.9K0

And what about the non-human citizens? | Nina Khalighi 

At this moment in time, public space of the cities is no longer an exclusive-specific place for Homo sapiens. In this regard, recognizing the rights of all living beings, i.e. animals, sets a new challenge to urban planners, city managers and citizens. Recognizing the rights of animals is an undeniable fact that necessitates a shift in the moral and intellectual paradigm of our world.

امروزه فضای عمومی شهر، ديگر فضای عمومی مختص انسان خردمند نيست. به رسميت شناختن حقوق ساير موجودات زنده در اين فضا، چالش جديد پيش روی شهرسازان، بدنۀ مديريت شهری و شهروندان است. امری انكارناپذير كه نيازمند تغيير پارادايم‌های اخلاقی و فكری جوامع معاصر است.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=3372

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند