آرگو؛ مرز گذشته و امروز

شورش عابد
کمتر از یک دقیقه2.2K0

The ARGO, a border between the past and the present | Shouresh Abed 

by walking through a tight door and a narrow passage, one can observe how, in a collage-method, the present moment is stuck and pasted-up on the forgotten memories. The ARGO is a project that involves you from the outside of its structure and exhibits a vast part of its interior space in dept. The ARGO is a cautious simultaneousness, a reaction of the persistence kind. Troubled but beautiful, very beautiful.

با گذر از یک ورودی تنگ و راهرویی باریک، قرار گرفتن کولاژگونۀ اکنون روی گذشته را می‌بینی. پروژه‌ای که از همان بیرون تو را درگیر خود می‌کند و بخشی از درونش را با عمق به نسبت زیاد به تو نشان می‌دهد. آرگو، یک هم‌زمانی محتاطانه؛ یک واکنش از نوع تداوم. ناراحت اما زیبا، به‌راستی زیبا.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=3456

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند