سکوت مرگبار شهر، صحنه نبرد با کرونا فراخوان «مسابقه تصویرسازی دیجیتال سکوت مرگبار شهر؛ صحنه نبرد با کرونا» ویروس کرونا در سراسر جهان به‌ویژه در ایران (به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی بیماری) تأثیرات وسیعی در نحوه زندگی انسان به وجود آورده است: ازجمله این تأثیرات می‌توان از کنش‌های اجتماعی تا...